Công nghệ ép kim

Công nghệ ép kim

Khoa học – kỹ thuật ngày càng phá triển với những bước tiến vượt bâc; cùng với sự phát triển không ngừng đó thì ngành công nghiệp in ấn cũng chứng kiến sự vươn mình đổi mới về công nghệ in ấn. Và kết quả của sự đổi mới đó là sự ra đời của công nghệ in ép kim hiện đại....