Hệ thống màu sắc trong in ấn

Hệ thống màu sắc trong in ấn

Màu sắc có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thiết kế những mẫu in sản phẩm in ấn đẹp. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sự hài hòa của mẫu thiết kế bản in mà nó còn là yếu tố tác động trực tiếp tới cảm giác của khách hàng – những đối tượng mà doanh nghiệp muốn tiếp cận...