Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website inhopyensao.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà inhopyensao.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để inhopyensao.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đặt hàng của inhopyensao.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website inhopyensao.com chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website inhopyensao.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin.

Chúng tôi sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các gói dịch vụ đến khách hàng.

Giao hóa đơn và hợp đồng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp.

Gửi email tiếp thị, khuyến mại về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi của website inhopyensao.com với khách hàng.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại inhopyensao.com.

Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên inhopyensao.com được inhopyensao.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của inhopyensao.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hóa đơn và hợp đồng cho khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, inhopyensao.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và đồng thời chúng tôi cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên inhopyensao.com

Ban quản lý inhopyensao.com yêu cầu các khách hàng khi sử dụng dịch vụ của inhopyensao.com phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý inhopyensao.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.